Services

Network (ağ) kablolama hizmeti

 Sistem & Network Hizmetleri

Bilgisayar ve Network sistemindeki; sorunların çözülmesi, gündelik, pratik veya profesyonel ihtiyaçların kolaylaştırılması doğrultusunda çözüm önerilerimiz bulunmaktadır.

Network sistemleri sayesinde ofisinizde, evinizde kullandığınız yazıcı, tarayıcı gibi çevre ürünlerini, dosyalarınızı diğer network kullanıcılarıyla ortaklaşa kullanabilirsiniz.

Network Çözümlerimiz

• Local Area Network (LAN) Sistemleri Kuruluşu

• Wide Area Network (WAN) Sistemleri Kuruluşu

• Yapısal Kablolama

• Internet Güvenlik Sistemleri

• Microsoft Ürünleri ve Çözümleri

• MS NT/WINDOWS 2003 ve ISA2004 Network Planlanması ,Kuruluşu ,Eğitimi

• MS Exchange ve Proxy Server Kuruluşu ve Eğitimi

• TCP/IP Network Tasarımı

• Platformlar Arası Entegrasyon (Unix - Linux- Mainframe - PC Network)

• Destek Anlaşmaları ve Out Source Hizmeti

• Veriler (Data’lar)

• Güvenlik Donanım ve Yazılımları

• Anahtar Teslimi Projeler (Server, PC ve Diğer Donanım Satışı ve Kuruluşu )

• Kablolu, kablosuz ağ yazıcısı kurulumu ve konfigürasyonu

Cat5, Cat5E, Cat6 ve Fiber Optik Multimode Singlemode yapısal altyapı kablolama projelerinde, anahtar teslim sistem çözümlerini, marka sertifikasyonlu uzman enstalasyon ekiplerimizle sunuyoruz. Fiber optik sonlandırma, OTDR, Class D, Class E Data Testlerini, Proje öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarımızla birlikte, en uygun, en efektif çözüm analizleri halinde size sunuyoruz. 

Kablolama çalışmasının yapılacağı yere (Bina, Kampus, İşyeri vs ) ve mevcut şartlara ait tanıma ve tanımlama çalışmaları yapılır. Aktif ve pasif olarak tanımlanacak kullanıcı uçları, varsa binalar arası geçişler, oluşturulacak toplanma merkezlerinin belirlenmesi ile uçtan toplanma merkezlerine kadar yapısal kablolamanın temel parçaları olan “UTP ve Fiber Optik Kablo”ların en uygun şartlarla geçeceği güzergahların oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır. 

 Keşif ve İnceleme:

  

Belirlenmesi gerekenler:

Toplam aktif ve pasif kullanıcı sayıları ve yerleri 

Kullanıcıların binaya/odalara/kampüse ait dağılma şekilleri 

Kullanıcılar için önerilecek prizlerin (Outlet) yerleri ve tipleri 

Kullanıcı ve kabinetlerde aktarma kablolarının (Patch Cords) uzunlukları 

Binanın/kampüsün büyüklüğüne ya da kullanıcıların buralardaki yoğunluğuna bağlı olarak kaç Ara Toplanma Merkezi’nin oluşturulacağı tespit edilir 

Ana Toplanma Merkezi’nin yeri, uçlardan Ara Toplanma Merkez’lerine yapılacak yatay ve Ara Toplanma Merkezleri’nden Ana Toplanma Merkezi’ne yapılacak dikey kablolama ile sağlanır. 

Keşif çalışmasından sonra aktif ve pasif uç sayıları, kablolar için geçiş güzergah mesafeleri belirlendikten sonra tasarım aşamasına geçilebilir.

KULLANILAN KABLO TİPLERİ

 KABLO TİPİ CATEGORY 5e UTP 4x2x24 AWG

Kullanım yerleri: Bu kablolar bilgi iletişim sistemlerinde 100 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır. Standart kullanımlar, dosya, yazıcı paylaşımı için önerilir. Maliyeti daha ucuzdur.

KABLO TİPİ CATEGORY 6 UTP 4x2x24 AWG

Kullanım yerleri: Bu kablolar bilgi iletişim sistemlerinde 300 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır. Server bulunan sistemlerde dosya, yazıcı paylaşımı, uzak bağlantı yapılacak sistemler için önerilir. Maliyeti daha yüksektir. 

Standartlar: Kullanılacak UTP Kablo, sonlandırma ve aktarma işlemlerinde kullanılan bütün bileşenler (patch panel, data prizi, patch ve drop kablolar) EIA/TIA-568B , 4 çift iletkenli ve aksi belirtilmediği sürece CAT5E veya tercihen CAT6 standardında olacaktır. 

Patch Panel Sayısı: Toplam uç sayısına bağlı olarak 12, 24 veya 48 portlu Cat5e ya da Cat6 tipte UTP/STP Patch Paneller kullanılmalıdır. Patch Panellerin kurulacağı kabinet yüksekliği ve aktif cihazlara ulaşma mesafesine bağlı olarak aktarma kablolarının boyları ortalama 0,5 mt ile 1 mt arasında olması idealdir. 

Kablo tipi ve Metrajı: Yapılan keşfe göre Cat5e ya da Cat6 standardında UTP/STP kablolar kullanılmalıdır.

YAPILACAK İŞLEMLER

Çekilen kablolar her iki ucundan da kolay izlenebilir bir şekilde numaralandırılacaktır. Her veri prizinde ve patch panel üzerinde etiketleme yapılacaktır. 

Kullanıcı oturma mekânlarında (aksi belirtilmediği sürece) bir RJ–45 jack bulunan ve CAT5E standardında prizler kullanılacaktır. Bu prizlerden kullanıcı bilgisayarlarına en az 3 (Üç) metre uzunluğunda aktarma (patch) kablolarıyla bağlantı yapılacaktır.

Kurulumu gerçekleştirilecek UTP kablonun uzunluğu hiçbir yerde 90 metreden fazla olmamalıdır. 90 metreyi geçecek noktalarda araya switch, hub eklenecektir. 

Konnektörler, kablo uçlarına fiziksel zayıflık ve kablo sıyrılmasına neden olmayacak şekilde düzgün olarak takılacaktır. 

Kablo sonlandırmasına dikkat edilecek ve mekanik sağlamlığı sağlanacaktır. Priz sonlandırmaları ve patch panel sonlandırmalarında bu hususa dikkat edilmektedir. 

Kablo Testleri; gerekli görüldüğü takdirde, yapılacak tüm kablolamanın (data prizi ve patch panel dahil) CAT5E standardına uygunluk testi yapılır. 

UTP Prizler ve aktarma kabloları: Tüm UTP prizler CAT-5E standardında olacaktır. Priz üzerlerinde etiketleme için yeterli alan bırakılacaktır. 

KABLO TOPLANMA MERKEZLERİ 

Kabloların toplanacağı merkezlerin seçiminde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir: 

Seçilecek yer mümkün olduğunca kablo çekilecek yerlerin merkezinde kablo çekilecek yerlere maksimum 90 m uzaklıkta olmalıdır. 

Her katta ara toplama merkezi oluşturulmalı ve bu ara merkezler binanın ana merkezinde toplanacaktır. 

Bu merkezlerin yakınından elektrik, su ve ısıtma tesisatı geçmediğinden emin olunmalıdır. 

Ayrı bir oda tahsisinin mümkün olmadığı durumlarda kabinetler yerden mümkün olduğunca yüksek bir şekilde konumlandırılır. 

Kablolar toplanma merkezlerinde ve kabinetlerde en az bir (1) metre pay kalacak şekilde sonlandırılır. 

Kabinet: Kablolama dağıtımı bir merkezden, dağıtık yıldız topolojisi ile yapılacaktır Kilitli kabin kullanılır. Kabin içine, kullanıcı sayısının en az % 30 (Yüzde Otuz) fazlası kadar aktarma kablosu yedek olarak konulur. Aktarma kablolarının uzunlukları, ürün garantisini değiştirmeyecek şekilde, 0.5-1.5 m olarak kullanılır. 

Kabinetde pasif ağ donanımı, çekilecek uç sayısından % 30 (Yüzde Otuz) fazlası kadar genişlemeye yönelik olarak tesis edilir. Kabinet, içerisinde yer alacak aktif ağ donanımının elektrik beslenmesini sağlamak için sigortalı ve topraklı, tüm cihazlar beslendikten sonra en az 2 adet boş priz bırakılır. Herhangi bir müdahaleye olanak sağlayacak dört bir yandan erişime uygun şekilde kapaklı yapıda olacak olan kabinet, ayrıca kablo güvenliğini sağlayacak fiziksel açıklığa da sahip olarak konuşlandırılır. Ayrıca Kabinet içinde gelişmelere açık olacak biçimde yüzde 20 oranında bir alanda boş bırakılır 

KABLO KANALLARI 

Bina içinde yapılacak uygulamalarda kabloların hem korunması hem de estetik olarak görünüşün sağlanması için uygun boyutlarda kablo kanalları ve köşe dönme ekipmanları kullanılır (25x75mm,40x100mm gibi). Kablo kanalı seçiminde; kanal kapaklarının kolay açılır/kapanır olması, esneklik, duvarlar ile yerleşim ve renk olarak uyumluluk göstermesi için dekoratif PVC kablo kanalları seçilmelidir. Seçilen kanallar TSE standartları ile uyumludur. 

Katlar arası kablo geçişleri ve kat içinde yer alacak kablo dağıtımı, kanal içerisinden yapılacaktır. Katlar arası ve kat içi dağıtımı gerçekleştirecek kablo kanalları ilerideki eklemeler dikkate alınarak, % 20 (Yüzde Yirmi) daha fazla kabloyu içerebilecek şekilde monte edilir.. Kablo kanalı döşenmesi sırasında kat arası ve kat içindeki geçişlerdeki tüm delme işleri dikkatlice yapılarak kabloların katlar arsı aktarımı sağlanır. 

Kablo kanalları, tüm UTP veya fiber kabloların geçtikleri yerlerde tam kapalı ve kapaklı, ortam koşullarına ve taşınacak kablonun tipine uygun olarak seçilir. Köşe dönüşleri, dirsekler, ayrılma bölgeleri bu amaçlarla üretilmiş olan kanal aksesuarları ile yapılır Kanallar, kablolara yapılacak her türlü müdahaleye imkân verecek şekilde yerleştirilerek, birleşim yerlerinde kablolara zarar verebilecek çapaklar bulunmayacak şekilde kesilir. Kanal birleşim yerlerinde esneme ve açıklık bulunmamasına özen gösterilir. 

Fiber Optik (F/O) Kablo tipi, Metrajı ve Sonlandırılması: 

Keşfe göre, kullanılacak F/O’nun yedekleri de dahil olmak üzere kaç damarlı olacağı, mesafelere bağlı olarak Single Mode (SM) yada MultiMode (MM) kablo seçimi, kablo tipinin indoor/outdoor olarak belirlenmesi, sonlandırma konnektör tipinin ST yada SC (ya da standart olmayan MTRJ, LC etc) olarak belirlenmesi, F/O kabloların kabinet içinde yada duvar tipi sonlandırma kutularında oluşturulur. 

Kullanılacak ilave malzemelerin belirlenmesi: 

Özellikle UTP kabloların döşenmesi sırasında kablo kanalı ile geçilemeyecek güzergâhlarda duvar içi plastik boru, çelik tava/boru, elektrik etkilerine ve zorlanmaya karşı korumayı sağlamak için çelik spiral/boru kullanılır. Benzer ürünler özellikle zorlanmalardan korumayı sağlamak için F/O kablolar için de kullanılır. 

DİĞER STANDARTLAR 

Kabloların zorlama, bükülme gibi nedenlere maruz kalmadan standartlara uygun şekilde çekilmesinin sağlaması çok önemlidir. 

Gerekli olduğu şartlarda UTP ve F/O kabloların koruyucu malzemeler içine alınır (Kablo kanalı, çelik spiral tava/boru/tava, plastik boru gibi)

Kullanıcı ve Patch Panel taraflarında özellikle standartlara uygun RJ45 ve F/O konnektör sonlandırmalarının en az veri kaybını sağlayacak şekilde uzman ekibimizce yapılır 

Kullanılacak olan Cat-5e, RJ45 jack’ler uluslararası standartlara uygun olarak, jack’lerin üzerinde 568 A ve 568 B standartlarına ait renk kodları bulunması önemlidir. 

Aksi belirtilmediği sürece utp prizlerdeki RJ45 jack’ler üzerinde bulunan 568 B standardına göre punch tool’lar ile çakılır. 

Uç takibini kolaylaştırmak için etkili ve yıpranmayacak biçimde bir etiketleme çalışması yapılır.

Diskiniz bozulmuş, formatlanmış veya içinden dosyalar silinmiş yada kaybolmuş olabilir, bilgisayarınız diski görmüyor veya siz çalışırken disk hata verdi ama üzülmeyin verileriniz hala kurtarılabilir durumda olabilir.

Bir disk arızasının bir çok nedeni olabilir örneğin elektrik akım dalgalanmaları , imalat hataları, doğal afetler (yangın, sel vb), fiziksel darbe veya virüs saldırıları. Diskinizle ilgili herhangi bir arıza durumunda  bilgisayarınızı kapatın. Her türlü açma ve bilinçsiz yapılan kurtarma denemeleri sabit diskinizdeki hasarı arttırabileceğinden bu tür işlemlerden uzak durun. Daha önceden oluşturulmuş yakın zamana ait yedekleriniz varsa test edin ve kullanabilirliğini sınayın. Sabit diskler yapılarından dolayı sarsıntı darbe, ısı ve nemden etkilenirler diskinizi bu etkilerden uzak tutun. Uzmanlarımıza danışmak üzere bize ulaşın.

 Uzman ekibimiz profesyonel hizmet kalitesi, teknolojik standartlara uygunluk, yüksek başarı oranı,  özel bilgilerin mahremiyeti ve gizlilik prensibi gibi konulara dikkat ederek en kısa zamanda en iyi sonucu almak için çalışmaktadır.

Notebook tamiri ve notebook onarımı konularında uzman ekibimiz size en kısa zamanda arızalı notebook'unuza doğru teşhisi koyarak bilgi vermektedir. Teknik servisimizde her marka ve model notebook için garantili; tamir, bakım, servis, onarım ve upgrade hizmetleri verilmektedir.

Ücretsiz notebook arıza tespiti firmamız tarafından yapılmakta ve müşteriden onay alındıktan sonra notebook onarımına geçilmektedir. Notebook tamir sürecimiz üründeki arızanın durumuna göre 1 - 7 iş gününü bulmaktadır...

  

Servisimize gelen notebooklar için verilen hizmetler.

*  Notebook anakart tamiri ve değişimi

*  Notebook bios yazılımı ve update'i

*  Notebook elektronik aksam tamiri

*  Notebook lcd (ekran) tamiri ve değişimi

*  Notebook lcd inverter tamiri ve değişimi

*  Notebook klavye değişimi ve eksik tuş tamiri

*  Notebook lcd cable tamiri ve değişimi

*  Notebook optik sürücü;  değişimi

*  Notebook ram değişimi ve upgrade'i

*  Notebook hdd değişimi, Hdd data kurtarımı ve Hdd upgrade'i

*  Notebook cpu değişimi ve upgrade'i

*  Notebook vga tamiri ve değişimi

*  Notebook ses kartı değişimi ve tamiri

*  Notebook kasa, lcd cover, lcd menteşe,mekanik parça değişimi, tamiri

*  Notebook hdd data yedekleme ve veri transferi

*  Notebook batarya değişim

*  İşletim sistemi kurulumu ve Recovery

*  Driver yükleme

 Günümüzde firmaların artan ve karmaşıklaşan Bilgi Teknolojileri alt yapıları ve ihtiyaçları ana faaliyet alanı Bilgi Teknolojileri olmayan firmaların yaşayabilecekleri her türlü sistem problemlerine yönelik deneyimli Bilgi Teknolojileri elemanları bulundurma maliyetlerinin artmasına ve kaynak kaybına yol açmaktadır.

Müşterilerimiz, sistemlerini desteklemek için profesyonel destek hizmeti alarak kaynaklarını ana faaliyet alanının dışına kaydırmalarını önlemektedirler. Böylece minimum Bilgi Teknolojileri kaynak sarfiyatı ve maksimum Bilgi Teknolojileri verimliliği elde edilmektedir. Müşterilerin istekleri doğrultusunda müşterisinin gerekli gördüğü ve kendisinin uzman olduğu ürünler ve sistemler konusunda müşterileri ile zaman bazlı sözleşmeler yapmaktadır.

Teknik servis hizmetlerimiz, bilgisayarınızda oluşan donanımsal (Anakart, ekran kartı, monitör, harddiskin bozulması vb) yâda yazılımsal (işletim sisteminin çökmesi-bozulması, virüs bulaşması, sisteminizin kararsız çalışması vb) gibi sorunların teknik servis ekibimiz tarafından yerinizde yâda ServisDesk teknik servisinde tamiri, yenilenmesi, eski bilgisayarınız satın alınarak yerine yeni bir bilgisayar verilmesi, yâda eski bilgisayarınıza yeni parçaların takılması (upgrade) gibi işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgisayar Teknik Servisimizde Verilen Hizmetler.  

Marka bağımsız olarak her türlü Pc için Bakım Onarım ve arıza tesbiti,

ADSL Kurulum ve arızaları,

Virüs temizleme,

İşletim Sistemi Kurulumu(Format)Program kurulumu

Driver kurulumu

Bilgisayar upgrade işlemleri

Bilgisayar Konfigürasyonu hazırlama

Evlere,işyerlerine düzenli ve hızlı servis

Sıfır ve 2.nci el malzeme stoğu

Anakart tamiri,harddisk tamiri

Her türlü montaj işlemleri

Network Kurulumu

Network Kablolama,wireless(kablosuz network) kurulumu

Kartuş Toner dolum ve yenilemesi

Online uzaktan windows yardımı (Anlaşmalı üyelere)

Günün her saati 7/24 Teknik destek (Anlaşmalı üyelere)

 Ev kullanıcısı veya işletmeler için yerinde teknik servis hizmeti, konusunda uzman personellerimiz tarafından randevu yöntemiyle ve marka bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Antalya'nın her noktasına, her marka bilgisayar, sunucu, network, notebook, monitör, yazıcı için teknik servis hizmeti veren ekibimizin önceliği çağırıların hızlı ve doğru bir biçimde yanıtlanmasıdır. Telefon veya internet üzerinden ulaşan çağrılar en kısa zamanda değerlendirilerek servis programına dahil edilir ve randevu zamanı ile ilgili bilgi verilir.

Teknik Servis işlemi gerçekleştirilirken bilgi kaybı, veri güvenliği ve özel bilgilerin mahremiyeti gibi konulara hassasiyet ve özen gösterilir.

Gerek ev gerekse ofis bilgisayarlarınızın güvenliği için yedekleme, güvenlik yazılımı ve bakım gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Çözümü oldukca sorunların bir önemi yoktur. Gerek ev gerekse işinizde hayatınızı kolaylaştıran profesyonel çözümlere ulaşmak için uzmanlarımızla görüşün…

Driver kurulumu

Bilgisayar upgrade işlemleri

Bilgisayar Konfigürasyonu hazırlama

Evlere,işyerlerine düzenli ve hızlı servis

Sıfır ve 2.nci el malzeme stoğu

Anakart tamiri,harddisk tamiri

Her türlü montaj işlemleri

Network Kurulumu

Network Kablolama,wireless(kablosuz network) kurulumu

Kartuş Toner dolum ve yenilemesi

Online uzaktan windows yardımı (Anlaşmalı üyelere)

Günün her saati 7/24 Teknik destek (Anlaşmalı üyelere)

Ticari işletmeler için, bilgisayarlardan kaynaklanan en ufak bir sorun hem personelin vakit kaybına, hem ticari zararlara sebebiyet vermekte, o zaman sorun meydana geldikten sonra çözüm bulmaya değil, sorunun meydana gelmesini engellemeye çalışmak gerekmekte...

 

 Kurumsal Bakım Anlaşması Nedir?

 

Kurumsal Bakım Anlaşması, yapılan anlaşmaya göre, günün her saatinde veya mesai saatleri içerisinde, Bilgisayar Donanımı, İçinde bulunan yazılımlar veya Bilgisayar Çevre Birimleri ile ilgili herhangi bir sorun meydana geldiğinde veya herhangi bir sorun meydana gelmemesi için, bilgisayarlara müdahale edilip, sorunların giderilmesi, gereken önlemlerin alınması hizmetlerini kapsar.

 

Kimler Kurumsal Bakım Anlaşması Yaptırmalıdır?

İşletmesinde bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod üniteleri, plotter vb. çevre birimlerinin sayısı altı ve üzerinde olan, bilgisayarlarında sorun meydana geldiğinde, acil çözüm gereken, tüm işletmeler Kurumsal Bakım Anlaşması yaptırabilirler.

 

Kurumsal Bakım Anlaşması Ne Tür Hizmetleri Kapsar?

Kurumsal Bakım anlaşması süresince Tekrom laboratuarlarında veya müşteri yerinde limitsiz servis desteği, ayda bir kez periyodik koruyucu bakım, envanter takibi, arızalı cihazın müşteri yerinde onarılamadığı durumlarda yerine yedek cihaz bırakılması, Novell, NT, 2000, XP, Linux çoklu işletim sistemi, Win 95, Win 98, Win 2000, ME, XP, Linux işletim sistemi desteği, bilgisayar, notebook, yazıcı, monitör, scanner, plotter, projeksiyon cihazı, POS yazıcı ve diğer çevre birimleri onarımı, MS Office uygulamaları ve virüs desteği, garanti hizmetleri, orijinal yedek parça desteği, , Ticari ve Sektörel Programların Kurulum, Eğitim ve Desteklerinin verilmesi, standart hizmetlerimizden olup gerektiği durumlarda eleman outsourcing, help desk ve benzeri hizmetler eklenebilir. Gerek olmayan hizmetler anlaşma kapsamından çıkarılabilir.

 

Kurumsal Bakım Anlaşmasının Maliyeti Nedir?

Kurumsal Bakım Anlaşması maliyeti müşteri, personeli ve işletme bilgisayarlarının kullanım amaçlarına göre, değişmektedir.

 

Kurumsal Bakım Anlaşmasının Geçerlilik Süresi Nedir?

Kurumsal Bakım Anlaşması 6 aylık veya 1 yıllık süreler haline yapılmaktadır.

 

Kurumsal Bakım Anlaşması Yaptırmanın Avantajı Nedir?

Kurumsal Bakım Anlaşmalı müşterilerimiz en öncelikli müşterilerimizdir. Telefon, Messenger Uzak Masaüstü Bağlantısı ve Yerinde Servis hizmetlerimizden, sorunu en hızlı çözebilecek olan yöntem tercih edilir ve müşteri sorunları giderilir. Müşterilerimiz, donanımları bozulduğu için, iş kaybına uğramazlar, Verilerinin yedekleri her zaman alınır, Teknolojik gelişmelerden anında haberdar olurlar, ek hiçbir ücret ödemezler, diğer donanım ürünlerini aldıklarında çok özel ödeme koşulları ve ıskontolar sağlanır.

 

Kurumsal Bakım Anlaşmasına Nasıl Başlanır?

Öncelikle bir ön görüşme ile talepler dinlenir, sonrasında müşteri temsilcilerimiz, mühendislerimizle beraber, işletmeyi analiz eder ve yapılabilecek hizmetler hakkında bir brief verirler. Takip eden süreçte bir sözleşme hazırlanır, onaylanması durumunda, firmanın büyüklüğüne göre 3-10 kişilik bir ekip, işletme bilgisayarlarında toplu bir çalışma gerçekleştirir, eksikler belirlenir, yedekler alınır, ilk bakım yapılır, firmanın teknik yapısı, eksikler, geliştirmeler hakkında bir rapor hazırlanarak şirket yönetimine sunulur, bu tarihten itibaren de her türlü sorunda hızlı ve yerinde destek sağlanır.

Günümüzde kamera güvenlik sistemlerinin önemi gün geçtikçe daha ön plana çıkmıştır. Dbsbilişim olarak güvenilir, tecrübeli ve kaliteli iş anlayışımızla sizlere daha iyi hizmet vermek için kamera güvelik ve alarm sistemlerimize ekibimizle beraber hizmet vermekteyiz. Her türlü güvenlik sistemleri için bizimle irtibata geçiniz.